Start

Nyheter

Klassbloggar

Här kan du hitta länken direkt till din klass. Klicka för att hitta veckobrev och annan information.

Läxhjälp

På måndagar, tisdagar och onsdagar kl 17.00-18.45 bedriver Röda Korset läxhjälp i Kvarnbyskolan.

Frånvaroanmälan

Om en elev är sjuk så ska vårdnadshavaren anmäla detta på 508 43 610 innan skoldagen börjar.

Det går också bra att sms:a elevens klassföreståndare.

Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.

Rinkeby 163

Rinkeby är bäst,
men också värst.
Här bor vi
i kärlek, bråk och respekt,
Rinkeby 163.

Så skriver en grupp elvaåringar när de ska beskriva sitt Rinkeby. 163 är början på deras postnummer.
I boken Rinkeby 163 - världens by får vi möta trehundra barn, från första till sjätte klass på Kvarnbyskolan i Rinkeby.  Under ett läsår har de tecknat, fotograferat och skrivit om sin hembygd.  De öppnar våra ögon och ger oss en tänkvärd, färgstark och mångfasetterad bild av Rinkeby. Skolans lärare samarbetade med författaren Gunilla Lundgren som ledde arbetet. Eleverna var mycket engagerade och även föräldrarna deltog. Boken är ett exempel på ett lyckat kultursamverkansprojekt. Dessutom ökade måluppfyllelsen i svenska med 5 % under läsåret!

Välkommen till Kvarnbyskolan

I Kvarnbyskolan, som ligger i Rinkeby, har vi ett interkulturellt synsätt och arbetar mycket med språkutveckling oavsett skolämne. På Kvarnbyskolan lär sig eleverna läsa tidigt och vi följer alla elevers läsutveckling och läsförståelse noga. Skolan har två lärare i varje klass som arbetar intensivt för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolans alla ämnen. På Kvarnbyskolan har vi också gratis läxhjälp för alla elever tre eftermiddagar i veckan. Vi har även matematiklördagar och lovskola för flera klasser.

Vi har höga krav och förväntningar på eleverna och anser att skolarbetet ska vara roligt.
 

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

Länkar