Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till Kvarnbyskolan!

I Kvarnbyskolan, som ligger i Rinkeby, har vi ett interkulturellt synsätt och arbetar mycket med språkutveckling oavsett skolämne. På Kvarnbyskolan lär sig eleverna läsa tidigt och vi följer alla elevers läsutveckling och läsförståelse noga. Skolan har två lärare i varje klass som arbetar intensivt för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolans alla ämnen. 

Vi har höga krav och förväntningar på eleverna och anser att skolarbetet ska vara roligt.

Rinkeby 163

Kvarnbyskolans elever har varit med och skrivit boken "Rinkeby 163 - världens by"

Rinkeby är bäst,
men också värst.
Här bor vi
i kärlek, bråk och respekt,
Rinkeby 163.

Så skriver elvaåringarna från skolan när de ska beskriva sitt Rinkeby. 163 är början på deras postnummer.

I boken Rinkeby 163 - världens by får vi möta trehundra barn, från första till sjätte klass på Kvarnbyskolan i Rinkeby.  Under ett läsår har de tecknat, fotograferat och skrivit om sin hembygd.  De öppnar våra ögon och ger oss en tänkvärd, färgstark och mångfasetterad bild av Rinkeby. Skolans lärare samarbetade med författaren Gunilla Lundgren som ledde arbetet.

Eleverna var mycket engagerade och även föräldrarna deltog. Boken är ett exempel på ett lyckat kultursamverkansprojekt. Dessutom ökade måluppfyllelsen i svenska med 5 % under läsåret!

Ingress: 
<b>Välkommen till Kvarnbyskolan!</b>