Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 3

  • Elevråd

    I syfte att öka elevinflytandet och lära eleverna de demokratiska spelreglerna har de två elevråden och arbetsmiljörådet omorganiserats till sex råd: antimobbningsråd, biblioteksråd, matråd, idrottsråd, miljöråd och rastverksamhetsråd.

    En elev från varje klass deltar i varje råd, som leds av två vuxna. Varje råd har möte varannan vecka och rektor träffar de vuxna 2 gånger per termin tillsammans med elevordföranden från varje grupp.

  • Elev / vårdnadshavare

    För de flesta föräldrar sker det viktigaste föräldrainflytandet för det egna barnet. Detta sker vid utvecklingssamtal mellan förälder, elev och personal minst en gång per termin.