Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    Om en elev är sjuk så ska vårdnadshavaren anmäla detta på 508 43 610 innan skoldagen börjar.

    Det går också bra att sms:a elevens klassföreståndare.

    Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.

    Kategorier: