Till innehåll på sidan

Schack

Den 24/11 2011 tillträdde Kvarnbyskolans nye rektor Lennart Berglind. Han deklarerade tidigt för personalen sitt intresse för schack och ville att schack skulle införas i någon form på skolan. Berglind var dessutom nyligen invald som ledamot, för skolschackfrågor, i Sveriges Schackförbund.

Den 24/11 2011 tillträdde Kvarnbyskolans nye rektor Lennart Berglind.
Han deklarerade tidigt för personalen sitt intresse för schack och ville att schack skulle införas i någon form på skolan. Berglind var dessutom nyligen invald som ledamot, för skolschackfrågor, i Sveriges Schackförbund.

Den viktigaste anledningen till att vi bedriver schackundervisning på skolan är att vi ser schack som ett pedagogiskt verktyg och att det är ett verktyg för ökad integration och mot utanförskap. Schack utvecklar det logiska tänkandet och även fantasi och kreativitet. Schack utvecklar också förmågan att förutse konsekvenserna av ens handlingar. En stor mängd studier har visat att barn uppnår en högre läsförståelse, matematiknivå, och på det hela taget större inlärningsförmåga som ett resultat av schackspelande. Av denna anledning och flera andra, gör schackspelande barn bättre ifrån sig i skolan och har därför bättre chanser att lyckas i livet.

Intresset på skolan spreds och ganska omgående utbildades 23 pedagoger vid skolan genom schackledarens steg 1 och steg 2 utbildning. Utbildare var riksinstruktör Jesper Hall, Sveriges Schackförbund.

Schackverksamheten på skolan har sedan dess successivt utvecklats. Schack finns att välja för elever vid lektionstillfället ”Elevens val” för Årskurs 3 – 6. Förutom detta bedrivs dagligen frivillig schackundervisning efter de ordinarie lektionernas slut.

Kvarnbyskolan har haft schackutbyte med flera skolor som har besökt varandra. Detta har varit koncentrerat till årskurs 4 och syftet har varit att barnen skall få träffa barn från andra sociala miljöer. De skolor via har haft utbyte med är Mälarhöjdens skola, Gustav Vasa skola och Norra Real. Kommande läsår kommer vi att ha schackutbyte med Vallatorpsskolan i Täby.

Vi har också deltagit i ett flertal Chess Battles:

  • På Tom Tits i Södertälje där över 1000 barn från hela Stockholm samlades för att spela schack och utbyta erfarenheter.
  • I Rinkebyskolan där över 400 elever från Rinkeby, Kista och Norrmalm deltog.
  • I Blå Hallen i Stockholms Stadshus där 600 mellanstadieelever från 15 olika mellanstadieskolor i hela Stockholm deltog.

http://www.youtube.com/watch?v=ebq3HzFAYGI

http://www.youtube.com/watch?v=1kb9DIMQt5U

http://www.schacksnack.se/artiklar/108825

Vi har även haft schackutbyte med Svenska Schackakademien. Vi har vid två tillfällen blivit inbjudna att spela parschack i Gallerian på Hamngatan inne i Stockholm. Svenska Schackakademien består av representanter för svenskt näringsliv som försöker främja det svenska juniorschacket. Det är en stor ära för Kvarnbyskolan att få vara med i sådana här sammanhang. Tävlingarna har kablats utöver hela världen via både TV och internet.

Vi har på Kvarnbydagens ”Öppet hus” bjudit in juniorer på elitnivå att spela simultanschack med våra elever.

Vi har också startat ett samarbete med Schackklubben Trojanska Hästen i Täby. Syftet med detta är att uppmuntra våra mest schackintresserade elever att gå med i en riktig schackklubb där de kan utvecklas ytterligare.

Vi har deltagit i ett flertal schackturneringar som har arrangerats av Stockholms schackförbund. Vi har bland annat årligen deltagit i världens största schacktävling ”Schackfyran” allt sedan vår satsning på schack inleddas.

Vi har också arrangerat ett flertal schackturneringar på skolan. Det har främst varit interna turneringar som skolmästerskap och turneringar på loven. Den allra mest prestigefyllda turneringen som vi har arrangerat är dock den riksomfattande Talangjaktsfinalen. 148 låg- och mellanstadiebarn från hela Sverige gästade då Rinkeby och spelade i Kvarnbyskolans gymnastiksal. Det blev ett mycket lyckat arrangemang och en väl genomförd tävling. I och med detta har Kvarnbyskolan för alltid placerat sig på den svenska schackkartan och gjort ett betydande avtryck i schacksverige. Denna positiva publicitet kommer att kunna vara till stor nytta för Kvarnbyskolan och för hela Rinkeby.

En av våra mellanstadieelever, Honzoda Narzullaeva, fick prata ”schack” med Christer Fuglesang i Sveriges radios program ”P4 radio” i oktober 2015. Samma elev fick därefter i april 2016 i direktsändning vara med i TV-programmet ”God Morgon Sverige” och prata ”schack” med Christer Fuglesang.


Foto: Björn Stenqvist

 

Kvarnbyskolans schackverksamhet har även uppmärksammats i tidningar som:

  • "Mitt i Tensta/Rinkeby"
  • "Mitt i Liljeholmen/Älvsjö"
  • "Lärarnas tidning"
    samt i tidskriften "Tidskrift för schack"

Rektor och Björn Stenqvist berättar om skolans schackverksamhet:

https://www.youtube.com/watch?v=Sph5Pl7ItZE
https://www.youtube.com/watch?v=9NorJZxxj58

Följ gärna vår schackblogg på nätet: http://kvarnbyskolanschack.blogspot.com

 

 

Dela:
Kategorier: