Skolledning

Skolans rektor heter Robert Staby. Skolans biträdande rektor heter Liza Lundgren.

Robert och Liza finns oftast på skolan. Vill du vara säker på att träffa någon av dem så bokar du en tid på expeditionen.

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev som informerar om skolan.

Antal: 2