Arbetslag

All personal i Kvarnbyskolan är indelad i arbetslag med en arbetslagsansvarig:

 

Skolledning Robert Staby, Annika Kindvall
Förskoleklass Sven-Arne Lundberg
Fritidshem Bruce Arnold
Årskurs 1 Carina Larsson
Årskurs 2 Caroline Johansson
Årskurs 3 Kerstin Falsin
Årskurs 4 Bibbie Enström
Årskurs 5 Åke Torninger
Årskurs 6 Ove Hedman
Fackämnen Michael Mayer
Specialundervisning Lena Killgren
Språk Ilkka Virkamäki
Mat Rose-Marie Iverborg
Fritidsklubb Vakant
Stab (expedition, vaktmästeri) Cathrin Rundqvist
Elevhälsa Anna Härning-Nilsson