Rektorsbrev september 2016

Nu är vi igång med läsåret 2016/17 framför oss!

En nyhet för i år är att vi har utvecklingssamtal för alla barn på skolan samma dag. Höstterminens samtal blir onsdag 26/10, vårterminens samtal blir torsdag 6/4 2017. Ni får tänka till med er/era tider om ni har fler barn på Kvarnbyskolan, så får vi försöka pussla ihop tiderna på skolan.

Öppet hus har vi lördagen den 22/4 kl 10 – 13, kompensation för denna dag blir tisdag 2/5.

Tyvärr hade vi en hel del tråkigheter med skadegörelse på vår skola i slutet av förra läsåret. Nu har det fortsatt med skadegörelse och inbrott på vår ”Fritidsklubb”. Detta har hänt ett par gånger sedan skolstart.

Vi kommer att samla goda krafter i Rinkeby på ett möte i skolan och göra något åt skadegörelsen.
Därefter kommer vi att kalla till ett föräldramöte på skolan, dit vi vill att alla föräldrar kommer. Jag återkommer om datum!

Läxhjälpen fortsätter på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 17 – 19. Detta är fantastiskt bra!

Våra trivsellekar fortsätter även detta läsår. Ett antal elever blir utbildade lekledare tillsammans med ansvariga vuxna.

Våra fem råd, idrotts, miljö, mat, antimobbnings och biblioteksråd är nu igång för femte året med många av våra elever delaktiga i dessa råd.

Schackverksamheten är mycket livaktig, som vuxenansvariga på skolan finns Björn och Bele.

Ett stort kulturprojekt har startat på Kvarnbyskolan. Femtio av våra mellanstadieelever kommer att få lära sig att spela ett instrument med riktiga musiker. De får låna instrument för att ta med hem för övning.

Kvarnbyskolans sommarläsklubb har sin årliga prisutdelning för flitiga läsare längre fram på terminen.

En stor del av vår fritidspersonal går en utbildning hela detta läsår, med kurslitteratur och föreläsningar.

 

Lennart Berglind
Rektor Kvarnbyskolan

Dela: