Rektorsbrev januari 2017

Till Kvarnbyskolans elever och föräldrar

Höstterminen for iväg med hög hastighet. Jag vill börja med att säga att årets årskurs 6 verkligen har ansträngt sig i skolan. Sedan jag kom hit till Kvarnbyskolan för fem år sedan så var höstterminens betyg de bästa vi haft. Grattis! Nu gäller det att bli ännu bättre denna termin! Detta gäller inte bara för årskurs 6 utan för alla.

Våra sångsamlingar, FN dag, Ljushögtid, Nobel, Lucia och avslutningen har varit riktiga högtidsstunder. Barnen sjunger så det står härliga till.

Pristagare i litteratur på vår Nobeldag blev: Larisa Alam klass 1b, Hermona Yosief Tecle 2b, Ela Demirkiran 3b, Berivan Hassan 4b, Aji Njie 5b och Hafsa Shire 6a, grattis!

Vårt musikprojekt tillsammans med Kulturskolan har varit lyckat. Flera av våra elever spelar nu ett instrument. Detta fortsätter vi med under vårterminen.

75 elever från låg och mellanstadiet spelade i vårt skolmästerskap i schack. Bästa elev på lågstadiet blev: Ahmed Salim 3a och Mohammad Hussein 5b på mellanstadiet.

Vår fritidspersonal fortsätter med sin vidareutbildning under vårterminen. Matematiklyftet för lärare går nu in på sin sista termin. Till hösten startar vi specialpedagogiska lyftet för alla lärare.

Två av vår medarbetare, som varit väldigt lång tid på skolan, slutar nu i början av denna termin. Karin Teng vår skolsköterska och Jan Bergenhamn lärare går i pension och vi önskar dem all lycka i framtiden. Tack för allt arbete och engagemang som ni lagt ned på Kvarnbyskolan.

Utvecklingssamtalet för vårterminen har vi samma dag för alla, torsdag 6/4-17. Vi återkommer längre fram om tider.

Öppet hus, lördag 22/4 -17 kl 10 – 13, alla är välkomna.

Sportlov vecka 9 och påsklov vecka 15.

Som avslutning är jag glad för att Kvarnbyskolan kommer att få mer än 10 nya elever till denna termin.

 

Lennart Berglind

rektor Kvarnbyskolan

Dela: