Rektorsbrev augusti 2014

Kvarnbyskolan vecka 36 höstterminen 2104

 

Då är vi igång igen efter en skön sommar!

Förra läsåret var ett riktigt bra läsår för oss, goda studieresultat. Nationella proven gick bra,    t ex hade vi 98% godkända i So, samhällskunskap och 97% i No för åk 6.
Skolinspektionen hade inga anmärkningar på Kvarnbyskolan.
Dock finns det hela tiden saker att arbeta med och att bli bättre på!

För tredje året har vi nu läxhjälp på onsdagar kl 14 – 16 för både låg- och mellanstadiet.
Torsdagar kl 14 – 15 för låg- och 15 – 16 för mellanstadiet. Det som är mycket bra är att det är samma studenter som varit här hela tiden. De har redan varit i klasserna och pratat om läxhjälpen.
Jag tycker att man ska lägga ner 1 – 1,5 timmar varje dag på skolarbete när man kommer hem.

Schacket fortsätter också på sitt tredje år. Årskurs fyra kommer att ha ett utbyte tre gånger, denna termin med Gustav Vasa skola, en innerstadsskola. Vi åker dit och de kommer hit.
Ett skolmästerskap i schack kommer att äga rum i början av december. Vi delar upp på låg och mellanstadiet.

Föräldraföreningen är mycket viktig. Vi har två föräldrar från varje klass som träffas tre gånger denna termin, första möte torsdag 18/9 kl 18-20. Kallelse kommer senare!

Till alla föräldrar: glöm ej klassens föräldramöte!

Med förhoppning om ett bra skolår!

Lennart Berglind
rektor Kvarnbyskolan

Dela:
Kategorier: