Rektorsbrev april 2014

När vi nu passerat påsk har vi endast ca 30 skoldagar kvar detta läsår.
Lördag 26/4 har vi ”Öppet hus” på Kvarnbyskolan från kl 10 – 13. Vi hoppas att ni tar tillfället i akt och kommer till vår skola.
Årskurs 3 och 6 håller på med nationella prov, åk 3 svenska och matematik, årskurs 6 svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och fysik. Alltså mycket prov framför allt i årskurs 6.
Vidare kommer vi att ha terminens sista föräldramöte, tisdag 13/5 kl 18.00. Alla våra klassrepresentanter kommer att bli kallade med brev hem.
Torsdag den 5 juni har vi vår traditionella avskedslunch i matsalen för årskurs 6.
Onsdag den 11 juni avslutning på skolgården kl 10.
Vi kommer att dela ut stipendium för elever i klass 6a, 6b och årskurs 6 i grundsärskolan.
Dessutom kommer alla rådsordförande i våra sex råd att få belöning för sitt arbete i respektive råd.
Med dessa ord vill jag passa på att önska er en skön sommar och välkomna tillbaka till höstterminens skolstart onsdag 20/8 2014.

Lennart Berglind
Rektor Kvarnbyskolan

Dela:
Kategorier: