Till innehåll på sidan

Om skolan

Kvarnbyskolan ger mer åt allt fler!

I Kvarnbyskolan går ca 360 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Lärarna är välutbildade, engagerade och har lång erfarenhet. Kvarnbyskolan har ett mycket gott rykte och vår bästa reklam är våra nöjda elever och föräldrar.

Kvarnbyskolans profil är språk- och skrivutveckling och vi arbetar mycket för att utveckla en god svenska för alla elever. Också engelska är med i undervisningen från början i förskoleklassen. Genom olika projekt vill vi ytterligare stärka språkutvecklingen. Kvarnbyskolan har fått stor uppmärksamhet för sitt arbetssätt att använda skönlitteratur i undervisningen och de goda resultat, som eleverna uppnår. Kvarnbyskolans elever har under många år haft de bästa resultaten i Rinkeby.

Till skolan hör ett fritidshem för yngre barn och öppen fritidsklubb för äldre barn. För de äldre eleverna finns bl.a. fri idrott i samarbete med föreningar inom ”Idrottslyftet”.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
<b>Kvarnbyskolan ger mer åt allt fler! </b>