Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan och ledighet

Om en elev är sjuk, så finns det flera sätt att anmäla frånvaro. Ledighet ska man ansöka om i förväg.

Det är viktigt att anmäla frånvaro i god tid. Detta går att göra via Skolplattformen (kräver bank-id), via appen Anmäl frånvaro eller genom att skicka ett SMS.

Det går också bra att ringa 08- 508 43 610 innan skoldagen börjar.

Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.

Se mer information här: Frånvaro och ledighet

Dela:
Kategorier: