Modersmål

I Kvarnbyskolan talar nästan Alla elever minst två språk och modersmålsundervisning bedrivs i drygt 20 språk.
• Man kan bara få undervisning i ett modersmål och det måste vara ett dagligt umgängesspråk för eleven, som ska ha grundläggande kunskaper i språket.
• Vårdnadshavaren väljer om eleven ska läsa sitt modersmål, men efter anmälan är det obligatorisk närvaro även i förskoleklass.
• Vi försöker om möjligt förlägga undervisningen utanför annan undervisningstid och vår ambition är att hitta lämpliga lärare för de modersmål som önskas.
 

På Kvarnbyskolan bedrivs undervisning i följande modersmål:
ARABISKA
AZERBADJANSKA
BENGALISKA
BOSNISKA
DARI
ENGELSKA
FRANSKA
GREKISKA
KURDISKA (NORRA)
KURDISKA (SÖDRA)
POLSKA
SOMALISKA
SPANSKA
TIGRINJA
TURKISKA
URDU
UZBEKISKA
WOLOF

Dela: