Till innehåll på sidan

Fritidshem

På Kvarnbyskolan finns fritidshem för årskurs 1-3 med en pedagogisk verksamhet, som eleverna kan delta i efter skoltid

Fritidshemmen för årskurs 1-3 och skolan samverkar kring eleverna under skoldagen. Fritidshemspersonalen ingår då i de olika lärarlagen. Arbetet sker då mot de olika målen i läroplanen, men med utnyttjande av de olika personalkategoriernas kompetenser.

Målen under elevernas tid på fritidshemmet är att personalen ska arbeta med barnens allsidiga utveckling och komplettera skoldagen med en pedagogisk verksamhet efter läroplanens intentioner. Barnen ska uppleva fritiden som rolig och meningsfull och personalen ska stimulera och berika deras utveckling. Detta sker genom

  • Ett nära samarbete med föräldrarna
  • Arbete i smågrupper där alla barn blir sedda och hörda
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus
  • Ett aktivt arbete mot trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling
  • Regelbunden uppföljning och utvärdering av fritidshemsverksamheten
  • Att personalen erbjuds såväl individuell som verksamhetsanknuten kompetensutveckling

Fritidshemspersonalen är knuten både till förskoleklassens och grundskolans verksamheter i årskurs 1-3.

Dela:
Kategorier: