Frånvaroanmälan

Om en elev är sjuk så ska vårdnadshavaren anmäla detta på 508 43 610 innan skoldagen börjar.

Det går också bra att sms:a elevens klassföreståndare.

Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.

Dela:
Kategorier: