Till innehåll på sidan

Förskoleklass

I förskoleklassen börjar skolan på ett lekfullt sätt

Eleverna börjar sin skolgång i förskoleklassen. Här kombineras lärandet med lek och utomhusaktiviteter. Många studiebesök, odling, träslöjd, idrott och simning ingår i skoldagen. Och naturligtvis får barnen lära sig att läsa och bekanta sig med engelska!

Innan barnen börjar i förskoleklass bjuds alla föräldrar efter valet av skola in till ett överföringssamtal tillsammans med förskolepersonal.

De blivande eleverna gör skolbesök under vårterminen och föräldrarna får information på ett föräldramöte i skolan.

Dela:
Kategorier: