Till innehåll på sidan

Föräldraråd

Kvarnbyskolan arbetar för ett ökat föräldraengagemang. Rektor har deltagit i alla föräldramöten i början av läsåret och bl.a. talat om den stora betydelsen av föräldrars delaktighet i barnens skolarbete och samarbete med skolan. 34 föräldrarepresentanter (2 från varje klass) har valts, som träffar skolledning och personal vid speciella möten.

Dela: