Till innehåll på sidan

Elevråd

I syfte att öka elevinflytandet och lära eleverna de demokratiska spelreglerna har de två elevråden och arbetsmiljörådet omorganiserats till sex råd: antimobbningsråd, biblioteksråd, matråd, idrottsråd, miljöråd och rastverksamhetsråd.

En elev från varje klass deltar i varje råd, som leds av två vuxna. Varje råd har möte varannan vecka och rektor träffar de vuxna 2 gånger per termin tillsammans med elevordföranden från varje grupp

Dela:
Kategorier: