Arbetslag

All personal i Kvarnbyskolan är indelad i arbetslag med en arbetslagsansvarig:

 

Skolledning Lennart Berglind
Förskoleklass Sven-Arne Lundberg
Fritidshem Bruce Arnold
Årskurs 1 Caroline Johansson
Årskurs 2 Kerstin Falsin
Årskurs 3 Bibbie Enström
Årskurs 4 Åke Torninger
Årskurs 5 Ove Hedman
Årskurs 6 Janne Wärmegård
Fackämnen Michael Mayer
Specialundervisning Lena Killgren
Språk Ilkka Virkamäki
Mat Rose-Marie Iverborg
Fritidsklubb Vakant
Stab (expedition, vaktmästeri) Cathrin Rundqvist
Elevhälsa Anna Härning-Nilsson